Informace dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění

1. název
     Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

2. hlavní účel činnosti
     Dětské centrum Jihlava je zvláštní zdravotnické zařízení zřízené krajem Vysočina,  poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a  tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a  jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo  sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytnout i dětem starším.
      Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.

3. organizační struktura

4. kontakt
     Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
     Jiráskova 2176/67, 586 04 Jihlava

5. úřední hodiny
     ambulantní trakt:  7,00 hod - 15,00 hod
      lůžková část:  nepřetržitý provoz

      návštěvní hodiny: pondělí a čtvrtek 14,30 hod do 15,30 hod

6. telefonní čísla

     ředitel                             567 308 720
     e-mail: info@detske-centrum-ji.cz

     ekonom                          567 301 115
     e-mail: ekonom@detske-centrum-ji.cz

     sociální pracovník         567 217 406
     e-mail: jirkova.detske.centrum@quick.cz

     psycholog                       567 217 428
     e-mail: psycholog@detske-centrum-ji.cz
     fyzioterapie                    567 310 264
                                              567 217 429

7. fax                                     567 310 263

8. adresa internetové stránky:  http://www.detske-centrum-ji.cz  

9. bankovní spojení  Komerční banka číslo účtu: 22532681, kód banky 0100

10. IČ 00380695

11. DIČ CZ00380695

12. dokumenty

13. příjem žádostí
       Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace,
       Jiráskova 2176/67, 586 04, Jihlava,
       k rukám ředitele zařízení

14. opravné prostředky
       Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace,
       Jiráskova 2176/67, 586 04, Jihlava
       do 15 dnů prostřednictvím ředitele zařízení ke Krajskému úřadu Vysočina

15. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.