Jsme příspěvková organizace Kraje Vysočina; náklady spojené s provozem Dětského centra jsou kryty těmito příspěvky.

Protože chceme našim dětem zajistit stejný standard jako v rodinách, které očekávají příchod dítěte s láskou; využíváme sponzorské dary na vnitřní vybavení a obnovu zařízení místností pro děti; rehabilitační, terapeutické a herní pomůcky a hračky.

Všechny příspěvky jsou vždy adresně použity a účetně dohledatelné.

Vzor darovací smlouvy je ke stažení níže.


Děkujeme všem, kdo přispívají materiální pomocí a dary nebo finančně na účet Dětského centra.
Také děkujeme všem, kteří nás podporují morálně.


Kontakt a bankovní spojení (přejít na stránku Kontakt)

Seznam sponzorských darů 2007 (kliknutím zobrazit/skrýt)

 
 

Seznam sponzorských darů 2008 (kliknutím zobrazit/skrýt)

 
 

Seznam sponzorských darů 2009 (kliknutím zobrazit/skrýt)

 
 

Seznam sponzorských darů 2010 (kliknutím zobrazit/skrýt)