Vítejte na stránkách Dětského centra Jihlava

Jsme zařízením, které poskytuje péči dětem od narození do tří let věku. Jedná se o děti, jejichž rodiny se o ně nemohou, neumí, či v krajním případě nechtějí starat. Do jisté míry se dá říci, že poskytujeme obdobnou péči jako dřívější kojenecké ústavy.

Ročně přestoupí přes bránu našeho ústavu kolem padesáti dětí a stejný počet odchází do rodin, nových nebo původních. Nejsme přestupní stanicí pro dětské domovy, jak jsme často mylně vnímáni veřejností. Posláním Dětského centra v Jihlavě je péče zdravotní, rehabilitační, psychosociální, ale hlavní náplní je - v součinnosti s mnoha dalšími subjekty - najít dětem vhodnou formu náhradní rodinné péče, či účinně pomoci revitalizovat původní, biologickou rodinu.

Nemůžeme a ani neumíme nahradit normálně fungující rodinu; není to v našich silách ani to není účelem tohoto zařízení. Můžeme jen mírnit následky, s kterými nevítané děti přicházejí na svět. A každý,kdo je do této problematiky zasvěcen, ví, že jich není málo - samotný prenatální vývoj představuje složitý proces, který provází mnoho otázek, na které mnohdy hledáme odpovědi celý život:

Kdo jsem, proč jsem tady, kdo jsou moji rodiče

Kolem většiny z nás je láskyplná náruč, rodina, příbuzní, ... vnímáme jejich blízkost jako samozřejmost. Děti, svěřené do péče našeho centra, tuto "samozřejmost" neznají. A to je výzva, abychom jim pomohli.

Společně s dětmi prožíváme jejich radosti, foukáme jejich bolístky, a snažíme se přiblížit atmosféru v rodině. Slavíme jejich narozeniny, vánoční i velikonoční svátky; v rámci jejich věku a zdravotních omezení je seznamujeme se světem. Také poskytujeme krátkodobě tzv. "úlevné pobyty" dětem, které mají různé kombinované vady a onemocnění, která kladou velké nároky v péči na jejich rodiny.

Systém péče o děti v naší zemi je často napadán a kritizován, často o něm mluví lidé, kteří jej vidí jen z dálky, kteří se dojmou a tím vše skončí. My jsme tento systém nevymysleli, víme velmi dobře o jeho kladech i záporech, ale snažíme se v jeho rámci poskytnout dětem maximum tím, že děláme svou práci s láskou a nekonečnou trpělivostí.

Naší snahou je, aby každé dítě našlo svůj domov. A je na nás dospělých, abychom mu tu jeho hvězdu, která možná nezářila tak jasně při jeho narození, pomohli rozsvítit.

Novinky

PF 2018

20.12.2017
Přejeme vám všem krásné Vánoce, prožité v klidu a pohodě, do nového roku vše dobré, hodně zdraví, úsměvů a lásky! Děkujeme našim zaměstnancům za ochotu a lásku, kterou dětem věnují. Všem ostatním, kteří nám pomáháte, bychom rádi poděkovali za spolupráci!
zobrazit všechny novinky

Informace dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění

Dětské centrum Jihlava je zvláštní zdravotnické zařízení zřízené krajem Vysočina, poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

Více informací

Akce

Giro di Dětské centrum

25.06.2022
25.6. v 7 hodin z náměstí v Náměšti nad Oslavou odstartuje malé Giro di Dětské centrum Jihlava, tedy Honza Šašinka podpoří naše zařízení, tím, že pojede na kole naší republikou, kdy každý ujetý  kilometr bude znamenat  významnou finanční pomoc. Číslo účtu je 123-7566950277/0100
Děkujeme nejen Honzovi ale i všem dárcům.
Sledujte na sociálních sítích.
zobrazit všechny akce