Sponzoři

Jsme příspěvková organizace Kraje Vysočina; náklady spojené s provozem Dětského centra jsou kryty těmito příspěvky. 

Protože chceme našim dětem zajistit stejný standard jako v rodinách, které očekávají příchod dítěte s láskou; využíváme sponzorské dary na vnitřní vybavení a obnovu zařízení místností pro děti; rehabilitační, terapeutické a herní pomůcky a hračky.

Všechny příspěvky jsou vždy adresně použity a účetně dohledatelné. 

Ke stažení:
Darovací smlouva (16,4 KB)

Bankovní spojení:
KB Jihlava 22532681/0100


Děkujeme všem, kdo přispívají materiální pomocí a dary nebo finančně na účet Dětského centra. 
Také děkujeme všem, kteří nás podporují morálně.


Seznam sponzorských darů za rok: