Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru v Jihlavě poskytuje komplexní péči dětem, které jsou ohroženy ve svém vývoji. Součástí je také pomoc pro jejich rodinu. Na péči se podílejí pediatr, psycholog, sociální pracovnice, odborní zdravotniční pracovníci. Naši snahou je zajistit bezpečí a ochranu dětem, které jsou v situaci, kdy vyžadují okamžitou pomoc. Snažíme se napomáhat jejich optimálnímu vývoji ve všech složkách. Systém péče a nabízené služby jsou realizovány podle individuálních potřeb klienta a po dohodě s rodinou dítěte a pracovníky OSPOD.

Standardy: